НА 26.12.2015г
Се състоя грандиозно КРЪЩЕНИЕ кръстиха се три наши дълго годишни приятели на църквата
Гюла Христова Атанасова – Верка Андреева Панайотова – Петра Георгиева Кирова.

Цасд – Буковлък  Имаше спортен  ден  организиран от  п-р  Йордан Ангелов Заедно със младежите от  Буковлък,  беше организиран футболен мач след завършването на мача със равен резултат  беше организиран банкет  с  баница и безалкохолно.