Стартирахме предавания на живо от църква Буковлък.

Адрес:
с. Буковлък
ул. „Орлица“ № 3

Ред на богослуженията:
Петък:   18:00 – 19:00 – Проповед
Събота – сутрин  11:30 – 12:30 – Проповед
Съботна-вечерна служба  18:00 – 19:00